Steinkjer Mekaniske

Vi fikk i oppdrag om å komme med forslag til ny belysning av sveisehall hos Steinkjer Mekaniske i Steinkjer. Eksisterende belysning besto av 12stk 450W Natriums lamper i tak og etter dagens standard var dette ikke tilfredsstillende arbeidslys for de ansatte og lysanlegget var modent for oppgradering.  Etter en befaring av anlegget i samråd med...

Scroll to top